پایان نامه

پایان نامه گرایش دبیران آموزش وپرورش منطقه 18 شهر تهران به برنامه های توانمندسازی

یکی از قدیمی ترین و عمومی ترین قاعده تجربی یا حساب سر انگشتی در واگذاری اختیار ، تناسب مسئولیت داده شده با اندازه مسئولیت داده شده با اندازه فراهم آمده می باشد. مدیران عموما مسئولیت ادامه مطلب…

By 92, ago