پایان نامه

مقاله پایان نامه تاثیر شخصی سازی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان

از دیدگاههای متعددی به انواع کاربرد های اتوماسیون اداری پرداخته شده می باشد که در این جا به دو نمونه از انها می پردازیم. در یک دیدگاه انواع دستگاههای مکانیزه اداری اصلی عبارتند از : ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت صف بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان

یافتن تعریفی مشخص سیستم های اتوماسیون اداری تعریف مشخصی ندارند بلکه تعریف آنها منحصربه تعیین دیدگاههای کاربر می باشد و این خود بدین معنی می باشد که سیستم های اتوماسیون اداری دارای تعاریف بی شماری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه

علاوه بر شناسایی ابتکار اقدام‌های دولت الکترونیک براساس بخش‌هایش چنین پروژه‌هایی قابل طبقه‌بندی براساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار اقدام‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک کوشش در انجام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه روی مفهوم بهینه سازی هزینه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر روی این سازه

فرضیه های پژوهش در جهت مطالعه روابط مورد نظر و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده می باشد: بهینه سازی هزینه در سازمان خدماتی با در نظر داشتن عوامل مؤثر بر ادامه مطلب…

By 92, ago